Phòng Kỹ Thuật

Phòng Kỹ Thuật

Phòng Kỹ Thuật

Phòng Kỹ Thuật

Phòng Kỹ Thuật
SƠN JYKA / Phòng Kỹ Thuật

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SƠN JYKA.

MỤC TIÊU

Tập trung nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu và phát triển thử nghiệm các hệ thống sản phẩm và thiết bị cấu thành của các vật liệu trên thị trường.

NHIỆM VỤ

- Định hướng nghiên cứu chuyên sâu hệ thống sản phẩm, sơn và chất chống thấm.

- Nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới ứng dụng cho các sản phẩm.

- Nghiên cứu và phát triển các thiết bị và công nghệ ứng dụng cho nhiệm vụ sản xuất.

HỆ THỐNG THIẾT BỊ THÍ NGHỆM.

Hệ thống máy kiểm tra QUV.

Thực hiện thử nghiệm các tác động của thời tiết với vật mẫu trong điều kiện rút ngắn thời gian và thu hẹp không gian. Tạo ra sự phối hợp các tác động cao giữa độ ẩm, nhiệt độ, … .Các thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện tái tạo các nguyên nhân gây tổn hại cho vật mẫu như nắng, mưa, hơi sương, độ ẩm…

Hệ thống Q-FOG kiểm tra độ bên trong ăn mòn.

Thực hiện việc thử nghiệm ăn mòn theo những chu kỳ được mô phỏng giống như điều kiện thực tế. Gia tốc đối với quá trình ăn mòn bằng cách phun sương muối giống như trong tự nhiên.

Việc thử nghiệm của thiết bị phù hợp với các tiêu chuẩn IOS:

- Thiết bị thử nghiệm khả năng chịu chùi rửa của màng sơn.

- Thiết bị thử nghiệm chịu mài mòn của màng sơn.

- Thiết bị đo độ nhớt theo đơn vị KU­­­_KREBS UNIT.

Các thiết bị đo độ bóng, độ phủ, màu sắc, độ bền uốn của màng sơn.

DANH SÁCH THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN